SYSTEM
     
STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR
Nedanstående är fritt översatt från Danska och är hämtat ur en systembeskrivning utarbetad av Danska Storno 1963-09-25.  
pdf-fil
KALMAR LÄNS TRAFIK AB
Systemet är utvecklat på Svenska Storno:s tekniska avdelning i Gävle i slutet av 1982 och början av 1983 av Jan Erik Hedlund. Nedanstående är hämtat från systembeskrivning daterad 1983-03-21.  
pdf-fil
POSTGIRO OPEN
Webbredaktionen jobbar med underlaget.

Materialet kommer att presenteras i bildarkivet.
 
pdf-fil
TUNNELRADIO
Det följande är en beskrivning av det första kommunikations radiosystemet i Stockholms tunnelbana. Uppgifter ur boken "Stockholms tunnelbanor 1975".  
pdf-fil
SYSTEMUTVECKLING
Inom kort kommer här fler system att beskrivas, som vi på Storno har utvecklat.
MED POCKET I TIDEN
Det unika med utrustningen var att det var den första bärbara radio som fanns på den Svenska marknaden.  
pdf-fil