STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
 
STYRELSE
E-post
Sten Gustafsson
Mobil 070-662 22 29
E-post
Kenneth Lövgren
Mobil 070-600 80 60
E-post
Ann Vilén
Mobil 070-639 39 09
 

wewebmasteraster

© Copyright Stornos Vänner 2020

 
Svenska Stornos historia

Storno i Sverige 1950 - 1963

Redan i början av 1950 var Storno representerad i Sverige av Elektrofon AB som ägdes och drevs av Arvid Unnerstad (Arvids fru hette Edith och var en känd barnboksförfattare) i mitten av 1950 uppstod någon schism mellan Storno och Elektrofon och Elektrofon lämnade Storno. En ung man som arbetat med service av Stornos produkter startade ett handelsbolag som kom att heta Svenska Radio- laboratoriet (SRL) och övertog försäljning, installation och service. Detta fortsatte till omkring 1959 då Elektronikbolaget fick agenturen, men de sålde inget själva, utan all försäljning och service sköttes av SRL.

Jag antar att Storno hade förväntat sig större försäljning varför man bytte agent 1960-61. Wennergrens företag ABN-Bolagen fick agenturen. Samma sak gällde där det var bara SRL som agerade på marknaden.

Under 1961 kom jag i kontakt med en person som anställdes på Stockholms Spårvägar som hette Ebbe Pettersson, han kom ursprungligen från vattenfall, hans arbetsuppgift var att förse alla bussar och spårvagnar med komradio.

Efter förhandlingar med Bo Bröndum som var försäljningschef på Storno i Köpenhamn kom SRL överens om att detta arbete var för stort för SRL så ABN Bolaget skulle driva frågan, försäljnings-ansvaret hamnade på Bengt Öregård och med SRL som service stöd. Det finns säkert mycket mer att berätta om uppstarten men i stort sett gick det till på detta sett. I slutet av året fick vi beställningen från Stockholms Spårvägar, den största enskilda order i Sverige genom alla tider. Då var det redan beslutat att starta Svenska Storno. Storno Köpenhamn köpte inkromet i SRL.

Senare kommer vi att berätta om de större kunder som tyckte att Storno var världsledande inom kommunikationsradio.

Svenska Storno AB 1963-1986

Svenska Storno AB bildades 1 januari 1963 med ett aktiekapital av 50 000:- . Namnet Svenska Storno var redan upptaget det hade bildats av ett företag i Skåne som hette Stig Cato AB, Vilket innebar en del arbete att få Stig Cato att släppa namnet.

Våra första lokaler låg på Filipstadsbacken 18 SRL:s gamla lokal som blev Stornos första service plats, och administration låg på Filipstadsbacken .

Dessa lokaler blev snart för små och vi flyttade till Nordmarksvägen 18 där vi hade flera lokaler för dels administration men också för service, även för en teknisk avdelning Vi stod ute i ur och skur och monterade radio.

Vi blev fler och fler anställda, vi befäste vår plats på marknaden. Vårt aktiekapital höjdes också med åren.

UPP TILL SIDANS BÖRJAN

Efter ytterligare några år behövde vi större lokaler och flyttade till Bengts Bagares gränd 13 i Sköndal där administration, service, teknik samt installation fick egna lokaler, lokalerna var utspridda runt om i Sköndals området.

Under den här tiden byggdes det också upp ett nät av egna kontor i Sverige för försäljning och service. Vi var representerade i Malmö, Göteborg, Örebro,
Växjö, Norrköping, Umeå och Luleå.

Redan då försökte man rationalisera.

Storno hade långt gående förhandlingar med dåvarande SRA och AGA om att starta ett gemensamt service och installationsbolag. Vi intresserade Telub i Växjö för detta som visade stort intresse och Storno fattade beslut att låta Telub ta över vår del av verksamheten. Avsikten var att de andra två skulle följa efter men så blev inte.

Efter en tid upptäckte vi att det inte blev bra och dessutom utnyttjade våra två medtävlare det att vi inte hade en egen support på våra produkter. Ett par år senare hade vi tagit tillbaka service och installation och drev den i egen regi.

Vi har nu hunnit fram till 70 talet i samband med att vi fick en stor order från SJ och TGOJ på Tåg Order Radio för montage på lok och arbetsfordon.

Vi sökte nu någon som kunde producera dessa enheter. Våra blickar föll på Gävle där det fanns kunnigt elektronikfolk med lång tradition i produktion av radioutrustningar, tidigare anställda på AGA radio allt samlat hos AMS vilket senare blev Stornos produktionsenhet i Strömsbro.

I mitten av 70 talet var vi 156 anställda över hela landet plus flera försäljnings och serviceombud.

Under 1974 flyttar vi upp hela administrationen och teknik - avdelningen till Södra Kungsgatan i Gävle.

Nyårsmorgon 1976 ringer några hitsända ambitiösa GE revisorer till vår VD och vill börja räkna lager och inventarier. (se Danska Storno AS).

Stockholm blir ett försäljningskontor som i slutet av 70 talet lämnar Sköndal och flyttar till nya lokaler i Bredäng.

Under 1983 säljs Svenska Storno till Olav Forsberg. Nya lokaler för administration byggs vid sidan om AGA:s gamla nu SRA:s lokaler.

Vi är nu framme vid 1986 då Svenska Storno går i konkurs.

Motorola har nu köpt hela den Danska delen och övertar konkursboet här i Sverige. Det blir många förändringar här och många får sluta sina anställningar.

Storno namnet försvinner nu i glömska och därför slutar nu denna komprimerade berättelse. Om det finns någon annan som vill fylla i med uppgifter så är han välkommen att kontakta webbredaktionen.

SLUT

 
GAMLA NYHETER
Storno kom till 14 juli 1947 och hette först Stonora . . .
DANSKA STORNO A/S
TUNNELRADIO
MOBILKIOSK 1
MOBILKIOSK 2
POLISRADIOHISTORIA
TEKNISKA MUSEET
RADIOHISTORIA -
STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR