STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
 
STYRELSE
E-post
Sten Gustafsson
Mobil 070-662 22 29
E-post
Kenneth Lövgren
Mobil 070-600 80 60
E-post
Ann Vilén
Mobil 070-639 39 09
 

wewebmasteraster

© Copyright Stornos Vänner 2020

Nu äntligen har vi fått ihop till årsstämma som vi på grund av pandemin och privata problem hos ordförande inte haft på 3 år.

Så vi träffades som vanligt på gamla F18 här i Tullinge i gamla STRIL C som var en utbildningsavdelning för stridslednings personal av flygets anställda (Rekryter).

Vi hade samlats 9 st. för att vara med på årets stämma.

Förutom sedvanliga punkter som redovisades på stämman togs det upp justeringar på våra stadgar. Samtidigt bestämdes årsavgiften för kommande år till 200:- kronor vilket enligt budget täcker de fasta kostnader som föreningen har under verksamhetsåret.

Diskuterades även andra aktiviteter för nästa möte ex. spårvägs, järnvägs eller Postmuseet. På post och spårvägsmuseet kan vi se installationer med Stornos utrustningar.  

Efter mötet bjöds på en rundvandring på det museet som Göran Hasselgren upprättat med gamla foto och biografmaskiner som tidigare varit monterade på olika biografer i hela landet också stillbildskameror fanns det ett stort urval av.

Dagen avslutades med en mycket god middag som tillretts av Ingegärd Hasselgren. Sten bjöd som vanligt på lite Rödtjut.

t säkercelab.gifscelab.giftälla hemsidans fortlevande har vi tänkt att bilda en förening som ska administrera hemsidan. Vi har sammansatt en interimstyrelse som kommer att kalla till ett föreningsmöte där vi ska bestämma målet med föreningen, stadgar, medlemskap etc. Om du vill vara med och utforma föreningen kan du visa ditt intresse med att ta kontakt med Sten Gustafsson. En anmälan angående bildandet kommer att skickas ut under april.